• ΗΜΙΚΕΝΤΡΙΚΟΣ & ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
  Επισκευές Κεντρικών Μηχανημάτων.
  Συντήρηση & Τεχνική Υποστήριξη Κτιρίων.
 • ΗΜΙΚΕΝΤΡΙΚΟΣ & ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
  Δίκτυα αεραγωγών κλιματισμού – εξαερισμού
  Πολυδιαιρούμενα συστήματα VRV
 • ΗΜΙΚΕΝΤΡΙΚΟΣ & ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
  Συστήματα με νερό (Ψύκτες, Fan Coils, AHU)
  Ημικεντρικές μονάδες απ’ ευθείας εκτόνωσης
 • ΗΜΙΚΕΝΤΡΙΚΟΣ & ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
  Κεντρικός κλιματισμός μεγάλων κτηριακών εγκαταστάσεων
 • ΗΜΙΚΕΝΤΡΙΚΟΣ & ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
  Δίκτυα αεραγωγών κλιματισμού – εξαερισμού
  Πολυδιαιρούμενα συστήματα VRV
 • ΗΜΙΚΕΝΤΡΙΚΟΣ & ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
  Συστήματα με νερό (Ψύκτες, Fan Coils, AHU)
  Ημικεντρικές μονάδες απ’ ευθείας εκτόνωσης
  Δίκτυα αεραγωγών κλιματισμού – εξαερισμού
 • ΗΜΙΚΕΝΤΡΙΚΟΣ & ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
  Δίκτυα αεραγωγών κλιματισμού – εξαερισμού
  Πολυδιαιρούμενα συστήματα VRV
 • ΗΜΙΚΕΝΤΡΙΚΟΣ & ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
  Δίκτυα αεραγωγών κλιματισμού – εξαερισμού
  Πολυδιαιρούμενα συστήματα VRV
 • ΗΜΙΚΕΝΤΡΙΚΟΣ & ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
  Συστήματα με νερό (Ψύκτες, Fan Coils, AHU)
  Ημικεντρικές μονάδες απ’ ευθείας εκτόνωσης
 • ΗΜΙΚΕΝΤΡΙΚΟΣ & ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
  Επισκευές Κεντρικών Μηχανημάτων.
  Συντήρηση & Τεχνική Υποστήριξη Κτιρίων.
 • ΗΜΙΚΕΝΤΡΙΚΟΣ & ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
  Συστήματα με νερό (Ψύκτες, Fan Coils, AHU)
  Ημικεντρικές μονάδες απ’ ευθείας εκτόνωσης
  Δίκτυα αεραγωγών κλιματισμού – εξαερισμού
 • ΗΜΙΚΕΝΤΡΙΚΟΣ & ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
  Κλιματισμός ειδικών χώρων (Close Control Systems).
  Μελέτη και εγκατάσταση Αυτοματισμών HVAC – BMS.
 • ΗΜΙΚΕΝΤΡΙΚΟΣ & ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
  Κλιματισμός ειδικών χώρων (Close Control Systems).
  Μελέτη και εγκατάσταση Αυτοματισμών HVAC – BMS.
 • ΗΜΙΚΕΝΤΡΙΚΟΣ & ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
  Συστήματα με νερό (Ψύκτες, Fan Coils, AHU)
  Ημικεντρικές μονάδες απ’ ευθείας εκτόνωσης
  Δίκτυα αεραγωγών κλιματισμού – εξαερισμού
 • ΗΜΙΚΕΝΤΡΙΚΟΣ & ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
  Κλιματισμός ειδικών χώρων (Close Control Systems).
  Μελέτη και εγκατάσταση Αυτοματισμών HVAC – BMS.
 • ΗΜΙΚΕΝΤΡΙΚΟΣ & ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
  Δίκτυα αεραγωγών κλιματισμού – εξαερισμού
  Πολυδιαιρούμενα συστήματα VRV
 • ΗΜΙΚΕΝΤΡΙΚΟΣ & ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
  Συστήματα με νερό (Ψύκτες, Fan Coils, AHU)
  Ημικεντρικές μονάδες απ’ ευθείας εκτόνωσης

Ενδιαφέροντα

Οι Πελάτες μας

 • 16.png
 • 15.jpg
 • 06.jpg
 • 10.png
 • 04.jpg
 • sismano.png
 • 08.jpg
 • EUROBANK.png
 • 12.jpg
 • alpha-bank.jpg
 • ete_logo.jpg
 • 05.jpg
 • 13.jpg
 • logo ELPA.jpg
 • logo DEDDHE.jpg
 • 1aueb1.png
 • 11.jpg
 • 14.jpg
 • 07.jpg
 • 09.jpg

Climaveneta Επίσημο Service

Ποιότητα Κατασκευής
 • Αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα της ΘΕΡΜΟΚΛΙΜΑ, σε όλο το φάσμα των υπηρεσιών που προσφέρει, είναι η ποιότητα.
 • Ποιότητα μόρφωσης στο επίπεδο των ανθρώπων που σας ενημερώνουν, ποιότητα συνεργασίας με τους πελάτες και, βέβαια, ποιότητα κατασκευής των αντλιών θερμότητας CLIMAVENETA.
After Sales Service
 • Προκειμένου να υπάρχει μεγαλύτερη εξασφάλιση σε βάθος χρόνου, για την απροβλημάτιστη και αποδοτική λειτουργία του συστήματος, η ΘΕΡΜΟΚΛΙΜΑ διαθέτει οργανωμένο Τεχνικό Τμήμα που ανταποκρίνεται στις μετά την πώληση ανάγκες των πελατών Αντλιών Θερμότητας Climaveneta.
 • Η ΘΕΡΜΟΚΛΙΜΑ έχει μάλιστα εξασφαλίσει πιστοποίηση, σύμφωνα με το πρότυπο διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2008, το πρότυπο Διαχειρησης ISO 14001:2004, ακόμα και για τις υπηρεσίες συντήρησης και υποστήριξης μετά την πώληση.

Συνεργασία "ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΚΒΕΤΤΕ"  και "Ι. ΧΑΝΙΩΤΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε."

   Η εταιρεία μας στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της στον χώρο του κεντρικού και ημικεντρικού κλιματισμού επεκτείνει την  συνεργασία με την εταιρεία "ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΚΒΕΤΤΕ", αποκλειστικό εισαγωγέα και διανομέα των μηχανημάτων CLIMAVENETA στη Ελλάδα.
   Η επέκταση συνεργασίας αφορά τον τομέα της Τεχνικής Υποστήριξης και συντήρησης των εγκατεστημένων μηχανημάτων CLIMAVENETA στην Ελλάδα.
 
Η Δ.ΤΕΧΝΙΚΗ εκχωρεί στην εταιρεία μας αποκλειστικά το επίσημο service των μηχανημάτων CLIMAVENETA το οποίο περιλαμβάνει:
 • Την εκκίνηση των μηχανημάτων σε κάθε νέα εγκατάσταση σύμφωνα με τα πρωτόκολλα δοκιμών του εργοστασίου.
 • Την κάλυψη της εγγύησης καλής λειτουργίας σύμφωνα με τους όρους του εργοστασίου.
 • Την διάθεση ανταλλακτικών.
 • Την αποκατάσταση βλαβών ή και επισκευής πέραν του χρόνου εγγυήσεως στα πλαίσια επίσκεψης μετά από αίτημα του πελάτη.
 • Την συντήρηση στα πλαίσια συμβολαίου συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης.
Η εταιρεία μας δραστηριοποιείται στο πεδίο του κλιματισμού από το 1977.
 
Κύριο αντικείμενο εργασιών που αναλαμβάνει είναι :
 
Εγκαταστάσεις – Επισκευές –Βελτιώσεις
 • Μελέτη & εγκατάσταση όλων των εφαρμογών  κλιματισμού σε νέα και υφιστάμενα κτίρια.
 • Εγκατάσταση συστημάτων κλιματισμού ειδικών χώρων (μηχανογραφικά κέντρα, νοσοκομεία, βιομηχανίες κλπ).
 • Συστήματα διαχείρισης και εξοικονόμησης ενέργειας.
 • Εργασίες ανακατασκευής δικτύων σωληνώσεων , αεραγωγών , μηχανοστασίων  και βελτιστοποίησης  εγκαταστάσεων.
 • Επισκευές ημικεντρικών και κεντρικών συγκροτημάτων κλιματισμού (Ψύκτες, Αντλίες Θερμότητας, ΚΚΜ, Πύργους Ψύξης κλπ).
 • Επισκευές , τροποποιήσεις και αντικαταστάσεις ηλεκτρικών πινάκων ισχύος και αυτοματισμού των εγκαταστάσεων καθώς και ανάλογες εργασίες στους ηλεκτρικούς  πίνακες των μηχανημάτων κλιματισμού.
Συντήρηση και Τεχνική Υποστήριξη
 • Αναλαμβάνουμε την Συντήρηση και Τεχνική Υποστήριξη του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού των ψυχροστασίων , λεβητοστασίων , αντλιοστασίων και των λοιπών εγκαταστάσεων που αφορούν την ψύξη – θέρμανση – και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης στα πλαίσια συμβολαίου συντήρησης. 
 • Η εταιρεία μας διαθέτοντας  το κατάλληλο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό, την απαραίτητη  τεχνογνωσία και υλικοτεχνική υποδομή, μπορεί να σας  προτείνει τη βέλτιστη  τεχνοοικονομική λύση είτε για την αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων εγκαταστάσεων και μηχανημάτων σας είτε για την κατασκευή νέων εφαρμογών.
   Σημείωση: Επιπλέον η εταιρεία μας, στα πλαίσια της εφαρμογής των νέων Ευρωπαϊκών κανονισμών μπορεί να ελέγξει τους υφιστάμενους ψύκτες ή αντλίες θερμότητας που τυχόν διαθέτετε και που λειτουργούν με το υπό κατάργηση ψυκτικό ρευστό R22 , εάν και με ποιες προϋποθέσεις δύναται να μετατραπούν ώστε να λειτουργήσουν με υποκατάστατο οικολογικό ρευστό πχ.R422D.
 
   H εταιρεία μας εφαρμόζει σύστημα διασφάλισης ποιότητας ΕΝ ISO 9001:2008 και περιβαλλοντολογικής διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ ISO 14001:2004.
 
 

Συνεργάτες

 • Bitmap-15.gif
 • Bitmap-16.gif
 • Bitmap-23.gif
 • Bitmap-21.gif
 • DPPUMPS.jpg
 • AEROGRAMMI2.jpg
 • Bitmap-14.gif
 • Bitmap-24.gif
 • Bitmap-4.gif
 • FG_Europe.jpg
 • kaffes.jpg
 • Bitmap-11.gif
 • caldalogomainmid.jpg
 • climaveneta.png
 • Bitmap-3.gif
 • Bitmap-17.gif
 • Bitmap-2.gif
 • kaykas.jpg
 • interklima-logo.jpg
 • Bitmap-20.gif
 • Bitmap-9.gif
 • Bitmap-13.gif
 • Bitmap-6.gif
 • delta-logo.png
 • Bitmap-22.gif
 • Bitmap-10.gif
 • Bitmap-18.gif
 • Bitmap-12.gif
 • Bitmap-8.gif
 • Bitmap-25.gif
 • Bitmap-19.gif
 • aermec.jpg
 • Bitmap-7.gif
Πληροφορίες Βρείτε μας στο Διεύθυνση
  emails
Αρχική           Κεραμέων 9, Αθήνα, 10436 Πληροφορίες : info@thermoklima.gr
Εταιρεία  
 +(30) 210 52.27.310
Πωλήσεις : sales@thermoklima.gr
Υλικοτεχνική Υποδομή  
 +(30) 210 52.27.801
Υποστήριξη : support@thermoklima.gr
Έργα     Τεχνικό Τμήμα : tech@thermoklima.gr
Διασφάλιση Ποιότητας     Μελέτες Έργα : ergo@thermoklima.gr
      Service CLIMAVENETA : technical@thermoklima.gr
Go to top