• ΗΜΙΚΕΝΤΡΙΚΟΣ & ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
  Κλιματισμός ειδικών χώρων (Close Control Systems).
  Μελέτη και εγκατάσταση Αυτοματισμών HVAC – BMS.
 • ΗΜΙΚΕΝΤΡΙΚΟΣ & ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
  Συστήματα με νερό (Ψύκτες, Fan Coils, AHU)
  Ημικεντρικές μονάδες απ’ ευθείας εκτόνωσης
  Δίκτυα αεραγωγών κλιματισμού – εξαερισμού
 • ΗΜΙΚΕΝΤΡΙΚΟΣ & ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
  Κλιματισμός ειδικών χώρων (Close Control Systems).
  Μελέτη και εγκατάσταση Αυτοματισμών HVAC – BMS.
 • ΗΜΙΚΕΝΤΡΙΚΟΣ & ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
  Επισκευές Κεντρικών Μηχανημάτων.
  Συντήρηση & Τεχνική Υποστήριξη Κτιρίων.
 • ΗΜΙΚΕΝΤΡΙΚΟΣ & ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
  Δίκτυα αεραγωγών κλιματισμού – εξαερισμού
  Πολυδιαιρούμενα συστήματα VRV
 • ΗΜΙΚΕΝΤΡΙΚΟΣ & ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
  Κλιματισμός ειδικών χώρων (Close Control Systems).
  Μελέτη και εγκατάσταση Αυτοματισμών HVAC – BMS.
 • ΗΜΙΚΕΝΤΡΙΚΟΣ & ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
  Συστήματα με νερό (Ψύκτες, Fan Coils, AHU)
  Ημικεντρικές μονάδες απ’ ευθείας εκτόνωσης
  Δίκτυα αεραγωγών κλιματισμού – εξαερισμού
 • ΗΜΙΚΕΝΤΡΙΚΟΣ & ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
  Συστήματα με νερό (Ψύκτες, Fan Coils, AHU)
  Ημικεντρικές μονάδες απ’ ευθείας εκτόνωσης
 • ΗΜΙΚΕΝΤΡΙΚΟΣ & ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
  Συστήματα με νερό (Ψύκτες, Fan Coils, AHU)
  Ημικεντρικές μονάδες απ’ ευθείας εκτόνωσης
 • ΗΜΙΚΕΝΤΡΙΚΟΣ & ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
  Κεντρικός κλιματισμός μεγάλων κτηριακών εγκαταστάσεων
 • ΗΜΙΚΕΝΤΡΙΚΟΣ & ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
  Δίκτυα αεραγωγών κλιματισμού – εξαερισμού
  Πολυδιαιρούμενα συστήματα VRV
 • ΗΜΙΚΕΝΤΡΙΚΟΣ & ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
  Δίκτυα αεραγωγών κλιματισμού – εξαερισμού
  Πολυδιαιρούμενα συστήματα VRV
 • ΗΜΙΚΕΝΤΡΙΚΟΣ & ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
  Συστήματα με νερό (Ψύκτες, Fan Coils, AHU)
  Ημικεντρικές μονάδες απ’ ευθείας εκτόνωσης
  Δίκτυα αεραγωγών κλιματισμού – εξαερισμού
 • ΗΜΙΚΕΝΤΡΙΚΟΣ & ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
  Επισκευές Κεντρικών Μηχανημάτων.
  Συντήρηση & Τεχνική Υποστήριξη Κτιρίων.
 • ΗΜΙΚΕΝΤΡΙΚΟΣ & ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
  Δίκτυα αεραγωγών κλιματισμού – εξαερισμού
  Πολυδιαιρούμενα συστήματα VRV
 • ΗΜΙΚΕΝΤΡΙΚΟΣ & ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
  Συστήματα με νερό (Ψύκτες, Fan Coils, AHU)
  Ημικεντρικές μονάδες απ’ ευθείας εκτόνωσης
 • ΗΜΙΚΕΝΤΡΙΚΟΣ & ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
  Δίκτυα αεραγωγών κλιματισμού – εξαερισμού
  Πολυδιαιρούμενα συστήματα VRV

Ενδιαφέροντα

Οι Πελάτες μας

 • 06.jpg
 • 03.jpg
 • 05.jpg
 • 16.png
 • 08.jpg
 • 12.jpg
 • ete_logo.jpg
 • logo ELPA.jpg
 • 04.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • logo DEDDHE.jpg
 • 1aueb1.png
 • alpha-bank.jpg
 • 15.jpg
 • sismano.png
 • 09.jpg
 • 07.jpg
 • 11.jpg
 • DEH.png

Κατάργηση  Ψυκτικών Ρευστών που χρησιμοποιούν  Υδροχλωροφθοράνθρακες όπως το Ψυκτικό Ρευστό  R22  σε μηχανήματα εγκαταστάσεων ψύξης και κλιματισμού.


Βάσει του κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης EC με αριθμό 2037/2000 σχετικά με τις ουσίες που καταστρέφουν την στοιβάδα του όζοντος και ο οποίος έχει δημοσιευθεί στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, από 1η Ιανουαρίου 2010 απαγορεύεται η χρήση παρθένων υδροχλωροφθορανθράκων για την συντήρηση και εξυπηρέτηση ειδών εξοπλισμού ψύξης και κλιματισμού. Η χρήση όλων των χλωροφθορανθράκων θα απαγορευτεί πλήρως από την 1η Ιανουαρίου του 2015.
 
Για την δική σας εξυπηρέτηση σας πληροφορούμε ότι η χρήση ανακυκλωμένου R22που χρησιμοποιούμε από την 1η Ιανουαρίου 2010 απαγορεύεται πλήρως την 31 Δεκεμβρίου 2014.
 
Αυτό συνεπάγεται ότι πέραν αυτής της ημερομηνίας δεν θα μπορεί να γίνει χρήση του R22 σε μoνάδες που απαιτούν πλήρωση ή συμπλήρωση ψυκτικού μέσου.
 

 • Σας πληροφορούμε ότι η "ΘΕΡΜΟΚΛΙΜΑ" Ι.ΧΑΝΙΩΤΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ σε ενδιαφερόμενη πρότασή σας, δύναται  εξετάζοντας προσεκτικά τις εγκαταστάσεις και τα μηχανήματα σας , να σας αποστείλουμε Τεχνική Έκθεση για το κατά πόσο είναι εφικτή η μετατροπή του εξοπλισμού σας από R22 σε κάποιο άλλο υποκατάστατο π.χ. R422D.

 

Υποχρέωση Ελέγχου Ψυκτικών και Κλιματιστικών Μηχανημάτων.
(Συχνότητα και Προδιαγραφές βάσει του Νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού)

 
Στα πλαίσια της εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Κανονισμού  (ΕΚ) 1516/2007 κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) 842/2006 σχετικά με τις οδηγίες, απαιτήσεις και στοιχειωδών προδιαγραφών  για τον έλεγχο διαρροών σε εγκαταστάσεις ψύξης και κλιματισμού στις οποίες χρησιμοποιούνται  φθοριούχα αέρια και κατά τα πλαίσια της εφαρμογής του ΕΚ 842/2006 σχετικά με τη συχνότητα του ελέγχου έναντι διαρροών των εγκαταστάσεων αναλόγως της ποσότητας του ψυκτικού ρευστού και την απαιτούμενη πιστοποίηση του τεχνικού προσωπικού διενέργειας των ανωτέρω ελέγχων  σας ενημερώνουμε για τα κάτωθι:
Η συχνότητα ελέγχου των εγκαταστάσεων ανάλογα με την ποσότητα του ψυκτικού ρευστού προσδιορίζεται στον ακόλουθο πίνακα :
 

Ποσότητα ψυκτικού μέσου ανά κύκλωμα Εγκατεστημένο αυτόματο σύστημα ανίχνευσης διαρροών ψυκτικού μέσου Συχνότητα ελέγχων
>3KG OXI Ετησίως
NAI Ετησίως
>30KG OXI Κάθε 6 μήνες
NAI Ετησίως
>300KG ΝΑΙ Κάθε 6 μήνες .

 
Εφόσον εγκατασταθεί ένα μόνιμο σύστημα ανίχνευσης διαρροών, η συχνότητα των απαιτούμενων ελέγχων διαρροών για μονάδες άνω των 30kg μειώνεται κατά 50%.
 
Ο έλεγχος των συστημάτων πρέπει να γίνεται από τεχνίτες κατόχους ειδικής πιστοποίησης βάσει του ΠΔ 1/2013 και του κανονισμού 303/2008 της Ε.Ε.
 
Η εφαρμογή του ανωτέρω κανονισμού είναι ιδιαιτέρως επιβεβλημένη στους ιδιοκτήτες και χρήστες που εφαρμόζουν σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO9001/2008  & ISO14001/2004.
 

 • Το Τεχνικό προσωπικό της "ΘΕΡΜΟΚΛΙΜΑ" Ι.ΧΑΝΙΩΤΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ  στα πλαίσια της εφαρμογής του ανωτέρω κανονισμού είναι ήδη εκπαιδευμένο, κατέχει  την απαραίτητη πιστοποίηση και διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό  για την εύρεση διαρροών , τη σωστή επισκευή και επαναπλήρωση των συστημάτων με την κατάλληλη ποσότητα ψυκτικού μέσου. 
 

Συνεργάτες

 • climaveneta.png
 • Bitmap-22.gif
 • Bitmap-18.gif
 • Bitmap-19.gif
 • caldalogomainmid.jpg
 • Bitmap-4.gif
 • aermec.jpg
 • kaykas.jpg
 • Bitmap-15.gif
 • Bitmap-24.gif
 • delta-logo.png
 • Bitmap-14.gif
 • Bitmap-2.gif
 • interklima-logo.jpg
 • Bitmap-10.gif
 • Bitmap-12.gif
 • Bitmap-21.gif
 • Bitmap-3.gif
 • FG_Europe.jpg
 • Bitmap-6.gif
 • Bitmap-23.gif
 • Bitmap-11.gif
 • Bitmap-16.gif
 • Bitmap-9.gif
 • Bitmap-17.gif
 • Bitmap-13.gif
 • kaffes.jpg
 • Bitmap-20.gif
 • DPPUMPS.jpg
 • Bitmap-7.gif
 • AEROGRAMMI2.jpg
 • Bitmap-8.gif
 • Bitmap-25.gif
Πληροφορίες Βρείτε μας στο Διεύθυνση
  emails
Αρχική           Κεραμέων 9, Αθήνα, 10436 Πληροφορίες : info@thermoklima.gr
Εταιρεία  
 +(30) 210 52.27.310
Πωλήσεις : sales@thermoklima.gr
Υλικοτεχνική Υποδομή  
 +(30) 210 52.27.801
Υποστήριξη : support@thermoklima.gr
Έργα     Τεχνικό Τμήμα : tech@thermoklima.gr
Διασφάλιση Ποιότητας     Μελέτες Έργα : ergo@thermoklima.gr
      Service CLIMAVENETA : technical@thermoklima.gr
Go to top