• ΗΜΙΚΕΝΤΡΙΚΟΣ & ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
  Κεντρικός κλιματισμός μεγάλων κτηριακών εγκαταστάσεων
 • ΗΜΙΚΕΝΤΡΙΚΟΣ & ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
  Δίκτυα αεραγωγών κλιματισμού – εξαερισμού
  Πολυδιαιρούμενα συστήματα VRV
 • ΗΜΙΚΕΝΤΡΙΚΟΣ & ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
  Δίκτυα αεραγωγών κλιματισμού – εξαερισμού
  Πολυδιαιρούμενα συστήματα VRV
 • ΗΜΙΚΕΝΤΡΙΚΟΣ & ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
  Δίκτυα αεραγωγών κλιματισμού – εξαερισμού
  Πολυδιαιρούμενα συστήματα VRV
 • ΗΜΙΚΕΝΤΡΙΚΟΣ & ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
  Συστήματα με νερό (Ψύκτες, Fan Coils, AHU)
  Ημικεντρικές μονάδες απ’ ευθείας εκτόνωσης
 • ΗΜΙΚΕΝΤΡΙΚΟΣ & ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
  Συστήματα με νερό (Ψύκτες, Fan Coils, AHU)
  Ημικεντρικές μονάδες απ’ ευθείας εκτόνωσης
 • ΗΜΙΚΕΝΤΡΙΚΟΣ & ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
  Δίκτυα αεραγωγών κλιματισμού – εξαερισμού
  Πολυδιαιρούμενα συστήματα VRV
 • ΗΜΙΚΕΝΤΡΙΚΟΣ & ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
  Κλιματισμός ειδικών χώρων (Close Control Systems).
  Μελέτη και εγκατάσταση Αυτοματισμών HVAC – BMS.
 • ΗΜΙΚΕΝΤΡΙΚΟΣ & ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
  Κλιματισμός ειδικών χώρων (Close Control Systems).
  Μελέτη και εγκατάσταση Αυτοματισμών HVAC – BMS.
 • ΗΜΙΚΕΝΤΡΙΚΟΣ & ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
  Συστήματα με νερό (Ψύκτες, Fan Coils, AHU)
  Ημικεντρικές μονάδες απ’ ευθείας εκτόνωσης
  Δίκτυα αεραγωγών κλιματισμού – εξαερισμού
 • ΗΜΙΚΕΝΤΡΙΚΟΣ & ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
  Επισκευές Κεντρικών Μηχανημάτων.
  Συντήρηση & Τεχνική Υποστήριξη Κτιρίων.
 • ΗΜΙΚΕΝΤΡΙΚΟΣ & ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
  Επισκευές Κεντρικών Μηχανημάτων.
  Συντήρηση & Τεχνική Υποστήριξη Κτιρίων.
 • ΗΜΙΚΕΝΤΡΙΚΟΣ & ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
  Κλιματισμός ειδικών χώρων (Close Control Systems).
  Μελέτη και εγκατάσταση Αυτοματισμών HVAC – BMS.
 • ΗΜΙΚΕΝΤΡΙΚΟΣ & ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
  Συστήματα με νερό (Ψύκτες, Fan Coils, AHU)
  Ημικεντρικές μονάδες απ’ ευθείας εκτόνωσης
 • ΗΜΙΚΕΝΤΡΙΚΟΣ & ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
  Δίκτυα αεραγωγών κλιματισμού – εξαερισμού
  Πολυδιαιρούμενα συστήματα VRV
 • ΗΜΙΚΕΝΤΡΙΚΟΣ & ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
  Συστήματα με νερό (Ψύκτες, Fan Coils, AHU)
  Ημικεντρικές μονάδες απ’ ευθείας εκτόνωσης
  Δίκτυα αεραγωγών κλιματισμού – εξαερισμού
 • ΗΜΙΚΕΝΤΡΙΚΟΣ & ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
  Συστήματα με νερό (Ψύκτες, Fan Coils, AHU)
  Ημικεντρικές μονάδες απ’ ευθείας εκτόνωσης
  Δίκτυα αεραγωγών κλιματισμού – εξαερισμού

Ενδιαφέροντα

Οι Πελάτες μας

 • 13.jpg
 • sismano.png
 • 09.jpg
 • DEH.png
 • 05.jpg
 • 15.jpg
 • logo ELPA.jpg
 • 16.png
 • logo DEDDHE.jpg
 • alpha-bank.jpg
 • 11.jpg
 • 04.jpg
 • 1aueb1.png
 • 07.jpg
 • 08.jpg
 • 06.jpg
 • 10.png
 • 14.jpg
 • EUROBANK.png
 • 03.jpg

Διασφάλιση Ποιότητας

Η ΘΕΡΜΟΚΛΙΜΑ εφαρμόζει πρότυπο διασφάλισης ποιότητας ISO 9001: 2008 για την σχεδίαση , εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή, ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων - κλιματισμού, καθώς και πιστοποιητικό διαχείρησης για την διεκπεραίωση των εργασιών που περιγράφονται στον Κανονισμό 303/2008/ΕΚ σε σταθερό εξοπλισμό, ψυξης, κλιματισμού και αντλιών θερμότητας που περιέχουν φθοριουχα αέρία του θερμοκηπίου πιστοποιημένη από την ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε.

Διεκπεραίωση των εργασιών εγκατάστασης, συντήρησης ή εξυπηρέτησης σε σταθερό εξοπλισμό ψύξης, κλιματισμού και αντλιών θερμότητας που περιέχουν φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου (όπως περιγράφονται στον Κανονισμό 303/2008/ΕΚ)

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008
Σχεδιασμός, ανάπτυξη, παραγωγή, έλεγχος, διάθεση και εξυπηρέτηση μετά την πώληση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων – κλιματισμού.
αναφορικά με τις ακόλουθες δραστηριότητες :
Μελέτη, Εγκατάσταση, Επισκευή και Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων
το οποίο εφαρμόζεται στις εγκαταστάσεις της στην ακόλουθη θέση:
ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2004

Για τις μετρήσεις και ρυθμίσεις των εγκαταστάσεων χρησιμοποιούνται διακριβωμένα όργανα όπως: 
 • Ψηφιακή Αμπεροτσιμπίδα.
 • Ψηφιακό  Θερμόμετρο.
 • Συσκευή μέτρησης παροχής αέρα αεραγωγών, ταχύτητας, θερμοκρασίας & υγρασίας.
 • Συσκευή μέτρησης κενού.
 • Μηχανικά μανόμετρα ψυκτικών εφαρμογών.
 • Ηλεκτρονική ζυγαριά ψυκτικού υγρού.
 • Μηχανικά & ηλεκτρονικά μανόμετρα ψυκτικών εφαρμογών.
 • Συσκευή ανάκτησης ψυκτικού υγρού

Συνεργάτες

 • Bitmap-20.gif
 • caldalogomainmid.jpg
 • Bitmap-3.gif
 • climaveneta.png
 • Bitmap-24.gif
 • Bitmap-9.gif
 • Bitmap-7.gif
 • Bitmap-10.gif
 • kaffes.jpg
 • Bitmap-21.gif
 • FG_Europe.jpg
 • aermec.jpg
 • Bitmap-12.gif
 • Bitmap-8.gif
 • AEROGRAMMI2.jpg
 • Bitmap-14.gif
 • kaykas.jpg
 • Bitmap-6.gif
 • Bitmap-13.gif
 • Bitmap-16.gif
 • Bitmap-25.gif
 • delta-logo.png
 • DPPUMPS.jpg
 • Bitmap-22.gif
 • Bitmap-11.gif
 • Bitmap-17.gif
 • Bitmap-2.gif
 • interklima-logo.jpg
 • Bitmap-23.gif
 • Bitmap-19.gif
 • Bitmap-4.gif
 • Bitmap-18.gif
 • Bitmap-15.gif
Πληροφορίες Βρείτε μας στο Διεύθυνση
  emails
Αρχική           Κεραμέων 9, Αθήνα, 10436 Πληροφορίες : info@thermoklima.gr
Εταιρεία  
 +(30) 210 52.27.310
Πωλήσεις : sales@thermoklima.gr
Υλικοτεχνική Υποδομή  
 +(30) 210 52.27.801
Υποστήριξη : support@thermoklima.gr
Έργα     Τεχνικό Τμήμα : tech@thermoklima.gr
Διασφάλιση Ποιότητας     Μελέτες Έργα : ergo@thermoklima.gr
      Service CLIMAVENETA : technical@thermoklima.gr
Go to top