• ΗΜΙΚΕΝΤΡΙΚΟΣ & ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
  Δίκτυα αεραγωγών κλιματισμού – εξαερισμού
  Πολυδιαιρούμενα συστήματα VRV
 • ΗΜΙΚΕΝΤΡΙΚΟΣ & ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
  Συστήματα με νερό (Ψύκτες, Fan Coils, AHU)
  Ημικεντρικές μονάδες απ’ ευθείας εκτόνωσης
  Δίκτυα αεραγωγών κλιματισμού – εξαερισμού
 • ΗΜΙΚΕΝΤΡΙΚΟΣ & ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
  Επισκευές Κεντρικών Μηχανημάτων.
  Συντήρηση & Τεχνική Υποστήριξη Κτιρίων.
 • ΗΜΙΚΕΝΤΡΙΚΟΣ & ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
  Συστήματα με νερό (Ψύκτες, Fan Coils, AHU)
  Ημικεντρικές μονάδες απ’ ευθείας εκτόνωσης
 • ΗΜΙΚΕΝΤΡΙΚΟΣ & ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
  Δίκτυα αεραγωγών κλιματισμού – εξαερισμού
  Πολυδιαιρούμενα συστήματα VRV
 • ΗΜΙΚΕΝΤΡΙΚΟΣ & ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
  Κλιματισμός ειδικών χώρων (Close Control Systems).
  Μελέτη και εγκατάσταση Αυτοματισμών HVAC – BMS.
 • ΗΜΙΚΕΝΤΡΙΚΟΣ & ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
  Επισκευές Κεντρικών Μηχανημάτων.
  Συντήρηση & Τεχνική Υποστήριξη Κτιρίων.
 • ΗΜΙΚΕΝΤΡΙΚΟΣ & ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
  Δίκτυα αεραγωγών κλιματισμού – εξαερισμού
  Πολυδιαιρούμενα συστήματα VRV
 • ΗΜΙΚΕΝΤΡΙΚΟΣ & ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
  Συστήματα με νερό (Ψύκτες, Fan Coils, AHU)
  Ημικεντρικές μονάδες απ’ ευθείας εκτόνωσης
  Δίκτυα αεραγωγών κλιματισμού – εξαερισμού
 • ΗΜΙΚΕΝΤΡΙΚΟΣ & ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
  Συστήματα με νερό (Ψύκτες, Fan Coils, AHU)
  Ημικεντρικές μονάδες απ’ ευθείας εκτόνωσης
  Δίκτυα αεραγωγών κλιματισμού – εξαερισμού
 • ΗΜΙΚΕΝΤΡΙΚΟΣ & ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
  Δίκτυα αεραγωγών κλιματισμού – εξαερισμού
  Πολυδιαιρούμενα συστήματα VRV
 • ΗΜΙΚΕΝΤΡΙΚΟΣ & ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
  Κλιματισμός ειδικών χώρων (Close Control Systems).
  Μελέτη και εγκατάσταση Αυτοματισμών HVAC – BMS.
 • ΗΜΙΚΕΝΤΡΙΚΟΣ & ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
  Κλιματισμός ειδικών χώρων (Close Control Systems).
  Μελέτη και εγκατάσταση Αυτοματισμών HVAC – BMS.
 • ΗΜΙΚΕΝΤΡΙΚΟΣ & ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
  Κεντρικός κλιματισμός μεγάλων κτηριακών εγκαταστάσεων
 • ΗΜΙΚΕΝΤΡΙΚΟΣ & ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
  Συστήματα με νερό (Ψύκτες, Fan Coils, AHU)
  Ημικεντρικές μονάδες απ’ ευθείας εκτόνωσης
 • ΗΜΙΚΕΝΤΡΙΚΟΣ & ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
  Δίκτυα αεραγωγών κλιματισμού – εξαερισμού
  Πολυδιαιρούμενα συστήματα VRV
 • ΗΜΙΚΕΝΤΡΙΚΟΣ & ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
  Συστήματα με νερό (Ψύκτες, Fan Coils, AHU)
  Ημικεντρικές μονάδες απ’ ευθείας εκτόνωσης

Ενδιαφέροντα

Οι Πελάτες μας

 • 05.jpg
 • ete_logo.jpg
 • 16.png
 • 03.jpg
 • logo DEDDHE.jpg
 • 09.jpg
 • 15.jpg
 • 12.jpg
 • alpha-bank.jpg
 • 1aueb1.png
 • 08.jpg
 • 14.jpg
 • 07.jpg
 • sismano.png
 • logo ELPA.jpg
 • DEH.png
 • 04.jpg
 • 11.jpg
 • 06.jpg
 • 10.png

Υλικοτεχνική Υποδομή

Διαθέτουμε όλο τον σύγχρονο εξοπλισμό (εργαλεία και μηχανήματα) που απαιτούνται για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση των εγκαταστάσεων κλιματισμού καθώς και όλες τις ειδικές συσκευές ελέγχου και μέτρησης των παραμέτρων λειτουργίας των συστημάτων και μηχανημάτων.
 
Επίσης διαθέτουμε πλήρως εξοπλισμένο χώρο συνεργείου επισκευής και διάγνωσης βλαβών ψυκτικών μηχανημάτων, ανεξάρτητο χώρο συνεργείου υδραυλικών εφαρμογών με όλα τα μηχανήματα κατεργασίας σωλήνων και συνεργείο κατασκευής και διαμόρφωσης αεραγωγών με τα απαιτούμενα μηχανήματα.
 
Η εταιρεία διαθέτει επίσης χώρο αποθήκης ανταλλακτικών και αναλωσίμων υλικών (πχ. Φίλτρων αέρος , ψυκτικών ρευστών , μοτέρ fan coil units, ψυκτικών φίλτρων, ψυκτελαίων, ανεμιστήρων condenser ,  ηλεκτρολογικού εξοπλισμού όπως ρελέ ισχύος , διακόπτες , μοτέρ και αυτοματισμοί τρίοδων βαλβίδων , αισθητήρια , κλπ.
 
Για την  μεταφορά  μηχανημάτων, υλικών εργαλείων και προσωπικού η εταιρεία διαθέτει κατάλληλα εξοπλισμένα αυτοκίνητα και μηχανές.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ

Συνεργάτες

 • Bitmap-10.gif
 • kaffes.jpg
 • Bitmap-11.gif
 • Bitmap-8.gif
 • Bitmap-17.gif
 • Bitmap-9.gif
 • caldalogomainmid.jpg
 • Bitmap-16.gif
 • Bitmap-22.gif
 • Bitmap-3.gif
 • AEROGRAMMI2.jpg
 • Bitmap-24.gif
 • Bitmap-19.gif
 • interklima-logo.jpg
 • Bitmap-14.gif
 • delta-logo.png
 • Bitmap-25.gif
 • Bitmap-15.gif
 • Bitmap-21.gif
 • DPPUMPS.jpg
 • Bitmap-18.gif
 • climaveneta.png
 • Bitmap-20.gif
 • Bitmap-2.gif
 • Bitmap-13.gif
 • kaykas.jpg
 • Bitmap-6.gif
 • Bitmap-12.gif
 • Bitmap-7.gif
 • FG_Europe.jpg
 • Bitmap-23.gif
 • Bitmap-4.gif
 • aermec.jpg
Πληροφορίες Βρείτε μας στο Διεύθυνση
  emails
Αρχική           Κεραμέων 9, Αθήνα, 10436 Πληροφορίες : info@thermoklima.gr
Εταιρεία  
 +(30) 210 52.27.310
Πωλήσεις : sales@thermoklima.gr
Υλικοτεχνική Υποδομή  
 +(30) 210 52.27.801
Υποστήριξη : support@thermoklima.gr
Έργα     Τεχνικό Τμήμα : tech@thermoklima.gr
Διασφάλιση Ποιότητας     Μελέτες Έργα : ergo@thermoklima.gr
      Service CLIMAVENETA : technical@thermoklima.gr
Go to top